Упродовж 04-18 жовтня 2021 року завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Калинюк проходила навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», організоване Міністерством освіти і науки України. Тренінги відбувалися на платформі навчального курсу Академії цифрового розвитку.

У межах курсу було успішно засвоєно освітню програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, удосконалено професійну компетентність (цифровий компонент) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS).

Завершення курсу «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»