22 вересня 2022 року для здобувачів вищої освіти спеціальності 014  Середня освіта (Мова і література (німецька) було проведено практичне заняття із навчальної дисципліни «Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови» (викладач – доцент Тетяна Калинюк). Заняття  відбулося у сучасній навчальній лабораторії К-ПНУ імені Івана Огієнка, де здобувачам продемонстровано етапи роботи з відео, різноаспектність методів та прийомів застосування на уроці. На прикладі дидактизованих матеріалів від Goethe Institut, разом проаналізували можливість роботи з відео «Good bye, Lenin», використовуючи сучасну інтерактивну дошку Smart Board. Здобувачі виконували різні завдання до відео та запропонували альтернативний план роботи на уроці. Присутні висловили думку, що під час практики обов’язково спробують використати набутий досвід на уроці.

Готуємося до практики