4 жовтня 2022 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) з гарантом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» кандидатом філологічних наук, доцентом, доцентом кафедри німецької мови Добринчук Ольгою Олександрівною.

Гарант ОПП ознайомила першокурсників із метою та основними положеннями освітньо-професійної програми. Особливу увагу Ольга Олександрівни приділила питанню реалізації індивідуальної траєкторії навчання, розповіла про про можливість вільного вибору освітніх компонентів,  зупинилася на програмах академічної мобільності, як внутрішньої, так і  зовнішньої, зокрема можливостях отримання стипендії DAAD тощо.

  Здобувачі освіти мали можливість поставити запитання, на які отримали вичерпні відповіді.

Зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» зі здобувачами вищої освіти