Здобувачі вищої освіти, які наразі розпочали навчання за програмою академічної мобільності у Гіссенському університеті імені Юстуса Лібіха, ознайомилися із новим форматом консультування – тьюторинг. Колега-магістрантка Leana Fiedler університету-партнера  провела ознайомлювальну зустріч щодо специфіки організації навчання в німецькому університеті (вибір курсів та реєстрація на онлайн-платформі навчального закладу, вимоги щодо відвідування та контролю), змісту запропонованих для вивчення курсів, складання індивідуального плану навчання тощо. Наші студенти цікавилися особливостями викладання навчальних дисциплін, їх змістом. Особливий інтерес викликав курс „Wort und Satz“ (лекторка – доктор, професор M. Hennig).

Тьюторинг для учасників програми академічної мобільності