У рамках щорічного моніторингу освітніх та освітньо-професійних програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 24 жовтня 2022 року відбулася зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)” Добринчук Ольги Олександрівни зі здобувачами вищої освіти другого курсу.

Гарант нагадала здобувачам про особливості ОПП, акцентувала увагу на практичній підготовці, яка передбачена ОПП, а також на написанні курсових робіт тощо. Ольга Олександрівна повідомила також, що на сайті кафедри німецької мови  є

, заповнивши яку, здобувачі можуть висловити свої пропозиції та зауваження щодо освітньо-професійної програми.

Зустріч гаранта ОПП зі здобувачами вищої освіти