21 листопада 2022 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній онлайн-захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання.

Магістранти представили у своїх доповідях ключові положення та результати наукових досліджень, які вони виконували впродовж періоду навчання. Здобувачі освіти підготували презентації, які допомогли унаочнити результати їх праці. Члени комісії мали змогу поставити уточнюючі запитання, на які отримали вичерпні відповіді, а так висловити свої зауваження та рекомендації. НПП відмітили, що кваліфікаційні роботи відповідають вимогам до оформлення та готові до захисту.

Вітаємо здобувачів освітнього ступеня «магістр» з успішним проходженням першого етапу захисту кваліфікаційних робіт та бажаємо успішного фінального захисту!

Попередній захист дипломних робіт магістра