У сучасному суспільстві однією з найпоширеніших форм розвитку конфлікту у студентських групах є булінг.

Булінг – це систематичний психологічний чи фізичний тиск, який  здійснюється однією людиною чи групою людей в межах закритої соціальної групи.

Після закінчення школи молоді люди потрапляють у нове освітнє середовище, перебування в якому не завжди буває комфортним. Період адаптації не завжди проходить без ускладнень, проте далеко не всі здобувачі вищої освіти стають жертвами булінгу.

Причиною конфліктів у закладі вищої освіти можуть стати: різне соціальне становище, світогляд, життєві цінності, особиста ворожість, національні та культурні особливості, а також психічне напруження, пов’язане з труднощами адаптації.

У булінгу виділяють різні ролі учасників залежно від функцій і поведінки – жертва, ініціатор, спостерігачі.

Жертвами булінгу можуть бути члени групи з низькою самооцінкою і почуттям власної неповноцінності, які зазнають труднощів у комунікації, як правило, це особи, що не вміють постояти за себе. Можна також наголосити на наявності сімейних проблем у цих людей. Їх сім’ї або відкидають їх, або відрізняються гіперопікою.

 

Ініціаторами чи агресорами найчастіше стають члени студентської групи, які прагнуть влади та самоствердження серед інших учасників освітнього процесу. Вони агресивні щодо своїх близьких, не відчувають почуття сорому і провини та не схильні до прояву емпатії. Найголовніше для них – мати авторитет серед одногрупників. У батьківських сім’ях агресорів зазвичай немає тепла та емпатії, але є жорсткий контроль. Насильство для них – звичний спосіб самоствердитися.

Найгіршою є позиція глядача та спостерігача. Це члени групи, які безпосередньо не беруть участі в конфлікті. Такі учасники часто відчувають страх, безпорадність та почуття провини. Вони чудово усвідомлюють свою слабкість та радіють, що агресія спрямована не на них.

Основна проблема булінгу криється насамперед в етичних та психологічних нормах поведінки людей. До основних причин булінгу можна віднести психічні травми агресора, що виявляється в самоствердженні через насильство, заздрість до жертви, отримання задоволення від насильства, відсутність зайнятості, нетолерантність до національних, конфесійних і культурних особливостей. Людина, яка виявляє таку поведінку, найчастіше намагається приховати свою незадоволеність та неспроможність шляхом прояву агресії, спрямованої на іншу людину.

Сучасні дослідники виділяють деякі ознаки булінгу, що допомагають виокремити його особливості:

1) булінг асиметричний – з одного боку знаходиться кривдник, який володіє владою у вигляді фізичної та/або психологічної сили, з іншого – постраждалий, який такою силою не володіє і гостро потребує підтримки та допомоги третіх осіб.

2) булінг здійснюють навмисно і спрямовують на завдання фізичних і душевних страждань людині, яка обрана жертвою.

3) булінг руйнує у постраждалого впевненість у собі, руйнує здоров’я, самоповагу та людську гідність.

4) булінг – це груповий процес, який зачіпає не тільки кривдника та постраждалого, а й свідків насильства, всю групу, де це відбувається.

5) булінг ніколи не припиняється сам по собі: завжди потрібний захист і допомога постраждалим, ініціаторам булінгу (кривдникам) та свідкам. Під час булінгу завжди є жертва, яка не може себе захистити. Він завжди має систематичний характер.

Цькування може набувати різних форм, але всі вони завдають шкоди. Навіть якщо вона не має фізичного характеру, людина, що піддається булінгу, може на все життя отримати емоційну травму через пережите. Саме тому дуже важливо максимально швидко припинити цей процес.

Булінг є небезпечною формою взаємин у групі, оскільки відбувається руйнація системи міжособистісних відносин усередині групи, фізичний та психологічний тиск стає нормою, а сама група перестає бути продуктивною. У ній стає неможливою здорова конкуренція та співпраця.

Боротися з булінгом поодинці дуже складно. Подолання цькування передбачає роботу з усім соціальним середовищем. Без роботи всього колективу, здобувачів вищої освіти та викладачів, допомоги кваліфікованого психолога у цьому випадку не обійтися.

Не залишайтесь байдужими, жертвою булінгу може стати кожен, та ніхто не заслуговує на таке ставлення до себе!!!

 Cоціально-психологічна служба КПНУ

Соціально-психологічна служба К-ПНУ радить: як розпізнати та подолати булінг?