1 березня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри німецької мови взяли участь у роботі наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2022 році (підсекція «Німецька мова у соціолінгвістичному, міжкультурному та лінгводидактичному аспектах»). Було заслухано п’ять доповідей, у яких висвітлювалися різні аспекти дослідження у  методиці навчання німецької мови.

Особливо жваву дискусію викликали доповіді «Kurze Formen als ein Instrument zur Förderung der Schreibkompetenz im
Deutschunterricht» Добринчук О.О, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри німецької мови та «Розвиток стратегічної компетентності здобувачів вищої освіти під час роботи з лексичним матеріалом німецької мови» Боднарчук Т.В., кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри німецької мови.

В ході обговорення доповідей прозвучали також конструктивні пропозиції щодо напрямків подальших наукових досліджень.

Звітна наукова конференція викладачів