12 березня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри німецької мови взяли участь у роботі наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023 році (підсекція «Німецька мова у соціолінгвістичному, міжкультурному та лінгводидактичному аспектах»). До обговорення були представлені 6 доповідей, які висвітлювали різні аспекти дослідження німецької мови та методики її викладання.

Особливо жваву дискусію викликали доповіді «ChatGPT im DaF-Unterricht: wie kann die KI dem Sprachlehrer helfen» Калинюк Т.В., кандидата педагогічних, доцента, завідувача кафедри німецької мови та «Ігрові технології як засіб активації та вдосконалення навичок говоріння з іноземної мови» Братиці Г.Г., кандидата філологічних наук,  старшого викладача кафедри німецької мови.

В ході обговорення доповідей прозвучали також конструктивні пропозиції щодо напрямків подальших наукових досліджень.

Відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2023 році