Акредитаційна експертиза ОПП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня

 

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Експертний висновок ГЕР 

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП

Відомості про самооцінювання ОП

Наказ про призначення експертної групи

Наказ про внесення змін до наказу №344-Е “Про призначення експертної групи”

Програма онлайнвізиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертною групою:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

33780 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Час: 29 вересня, 2022 р. 16:00

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/86871243090?pwd=akczd3c1TDY0czViTXJkdDBNZ0Rudz09

Ідентифікатор конференції: 868 7124 3090

Пароль: 2022

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА. Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), спеціалізацією 014.022 Німецька мова і література, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 2022 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА. Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), спеціалізацією 014.022 Німецька мова і література, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 2021 р.

РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОПП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОПП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»

АНКЕТУВАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ КАФЕДРОЮ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ АНКЕТУВАННЯ

ПРАКТИКА

АТЕСТАЦІЯ 

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

СТАЖУВАННЯ НПП

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ