Братиця Ганна Георгіївна

Посада: старший викладач кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Тема дисертаційного дослідження: «Лексико-семантичні та стилістичні особливості функціонування колоронімів у творах В.Борхерта»

Навчальні дисципліни:

  • Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови
  • Практична граматика німецької мови
  • Функціональні аспекти граматики німецької мови
  • Методика навчання німецької мови
  • Новітні системи оцінювання з іноземних мов
  • Новітні підходи до викладання іноземних мов

Додаткова інформація: У 1999 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Німецька мова та література». Трудову діяльність розпочала в 2000 р. викладачем німецької мови в індустріальному технікумі.

У 2003 році  завершила навчання у магістратурі цього ж університету та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова і література (німецька)».

З 2005 р. по 2008 рік навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка, історія педагогіки»

У 2015 р. прикріплена здобувачкою до аспірантури Запорізького національного університету зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З 2003 року по даний час працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

У 2012 році пройшла курси підвищенні кваліфікації для викладачів вищих навчальних закладів у Гейдельберзькому університеті, Німеччина.

У 2016 році отримала стипендію від Гете інституту та пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів німецької мови з теми «Проектна робота у вищій школі» у місті Швебіш-Халь, Німеччина.

Є координатором осередку АУГ (Асоціації українських германістів) у Хмельницькій області.

Навчально-методичні посібники:

  1. Іотко Л. Б., Братиця Г. Г. Практичний курс німецької мови (міжособистісні стосунки). Praktisches Deutsch (Zwischenmenschliche Beziehungen) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А. 2008. 334 с.
  2. Микуляк М. І., Братиця Г. Г. Praktisches Deutsch. Eine Reise ist immer ein Erlebnis : навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2014. – 139 с.

Список наукових праць

E-Mail: annati77@yahoo.de


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури