Здобувачі вищої освіти четвертого курсу розпочали Виробничу педагогічна практику

Здобувачі вищої освіти четвертого курсу розпочали  Виробничу педагогічна практику

Четвертокурсники факультету іноземної філології розпочали виробничу педагогічну практику, яка триватиме 5 тижнів. Згідно програми практики, на платформі Google Meet відбулася настановна конференція, де доц. Тетяна Білоусова (керівник практик на факультеті іноземної філології) ознайомила присутніх із організаційними питаннями, провела інструктаж з

Звітна конференція з Виробничої педагогічної практики студентів четвертого курсу

Звітна конференція з Виробничої педагогічної практики  студентів четвертого курсу

   На кафедрі німецької мови в онлайновому форматі відбувалася звітна конференція за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) Виробничої педагогічної практики. Члени комісії: доцент Тетяна Калинюк (голова), доцент Тетяна Боднарчук (кафедра

Захист Виробничої педагогічної переддипломної практики

Захист Виробничої педагогічної переддипломної практики

1 листопада 2022 року відбувася захист Виробничої педагогічної переддипломної практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) група Nim1-M21. Керівники практики, зокрема Тетяна Калинюк, Ольга Добринчук, Тетяна Боднарчук, а також запрошений член комісії

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти четвертого курсу

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики  для здобувачів вищої освіти четвертого курсу

19 вересня 2022 року на факультеті іноземної філології відбулася настановна конференція для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого курсу, які проходитимуть Виробничу педагогічну практику у закладах загальної середньої освіти упродовж п’яти тижнів. Присутні керівники практики від фахових кафедр, кафедри

Захист Виробничої педагогічної практики

Захист Виробничої педагогічної практики

8 червня 2022 відбувся захист Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (група Nim1-M21). Члени комісії заслухали доповіді здобувачів, де представлені результати проходження педагогічної практики, які були вдало доповнені презентацією. Під час виступів

Захист з Навчально-ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня (група Nim1-B19)

Захист з Навчально-ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня (група Nim1-B19)

Третьокурсники завершили проходження Навчально-ознайомлювальної педагогічної практики, яка відбувалася на базі Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради. У звітній презентації практиканти зазначили, що ця практика дозволила їм поглибити і закріпити знання з фахових методик, педагогіки і психології, підвищила інтерес

Виробнича педагогічна практика (група Nim1-B18)

Виробнича педагогічна практика (група Nim1-B18)

З 28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня розпочали Виробничу педагогічну практику, яка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою «Німецька мова і зарубіжна література» і сприяє ознайомленню

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика (бакалаври, група Nim1-B19)

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика  (бакалаври, група Nim1-B19)

    Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти (магістранти Nim1-M21)

Настановна конференція з Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти (магістранти Nim1-M21)

    Практика – невід’ємна складова освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є практична підготовка здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня до виконання фахових обов’язків.     28 березня 2022 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня розпочали проходження

Захист виробничої педагогічної асистентської практики

Захист виробничої педагогічної асистентської практики

   18 листопада 2021 року відбувся успішний онлайн-захист Виробничої педагогічної асистентської практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 (Мова і література (німецька)) заочної форми навчання.    Під час зустрічі здобувачі приємно вразили змістовними, цікавими доповідями, мультимедійними презентаціями, показали