22 вересня 2020 р. на факультеті іноземної філології відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого бакалаврського ступення вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) з гарантом освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) кандидатом педагогічних наук, доцентом Боднарчук Т.В. та членами проєктної групи названої освітньо-професійної програми.
  На зустрічі була присутня декан факультету іноземної філології Хоптяр А.О., яка запросила студентів бути активними учасниками освітнього процесу на факультеті.
  Боднарчук Т.В. детально розповіла про компоненти освітньо-професійної програми, зосередила увагу на компетентностях, які забезпечуватимуть освітні компоненти освітньо-професійної програми та представила програмні результати навчання. У рамках освітньо-професійної програми здобувачі матимуть можливість реалізувати право вільного вибору освітніх компонентів.
Завідувач кафедри німецької мови та член проєктної групи кандидат педагогічних наук, доцент Калинюк Т.В. представила можливості навчання за програмою Гете Інституту, яку здобувачі матимуть змогу реалізувати навчаючись на спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).
Бажаємо успіхів нашим першокурсникам!