22 вересня 2020 року о 12:00 запрошуємо студентів І курсу

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) на зустріч з

ґарантом освітньо-професійної програми «Середня освіта

(Німецька мова і зарубіжна література)»

 

Оголошення!