ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНОЗЕМНА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини   ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНОЗЕМНА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 9 квітня 2020

Звітна наукова конференція викладачів!!!

Звітна наукова конференція викладачів!!!

3 березня 2020 р. відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторів та аспірантів факультету іноземної філології за підсумками НДР у 2019 р. Викладачі кафедри німецької мови працювали у підсекції «Німецька мова у соціолінгвістичному, міжкультурному та лінгводидактичному аспекті». Були виголошені доповіді за