Упродовж жовтня-листопада на факультеті іноземної філології проводиться загальноуніверситетський моніторинг освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого «бакалаврського» та другого «магістерського» рівнів вищої освіти.
28 жовтня 2020 року відбулася онлайн-зустріч науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм та представників студентства факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка із стейкхолдерами – педагогічним колективом Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка».


Під час обговорення ОПП були висловленні конструктивні пропозиції. Зокрема, враховуючи нові запити ринку праці на підготовку медіаграмотного фахівця, запропоновано ввести курс Цифрова грамотність або ж Дистанційні технології навчання у підготовці вчителя іноземних мов. Окрім того, наразі, на думку директорки ліцею Олени Володимирівни Козлової, є актуальною підготовка вчителів, які б володіли методикою білінгвального навчання, наприклад зарубіжна література+іноземна мова, історія+іноземна мова, фізика+іноземна мова тощо.
Усі учасники висловив одностайну думку про корисність таких зустрічей і задекларували готовність до подальшої співпраці!

У співпраці із Кам’янець-Подільським ліцеєм І-ІІІ ступенів «Славутинка»