Вітаємо Добринчук О.О. кандидата філологічних наук, доцента кафедри німецької мови з виходом із друку навчально-методичного посібника Gegenwartsliteratur: fiktionale Texte und Aufgaben.
Основною метою навчально-методичного посібника є ознайомлення студентів з художніми творами переважно малих жанрів новітньої німецькомовної літератури (1989-до сьогодення), розвиток навичок аналітичного читання та вмінь аналізувати та інтерпретувати художні твори.
Вітаємо!