Попередній захист магістерських робіт

Попередній захист магістерських робіт

20 листопада 2020 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (денна та заочна форми навчання). Зустріч проводилася в режимі онлайн, на платформі Google-Meet. Метою проведення попереднього

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

Виробнича (асистентська) практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» є складовою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Німецька мова і зарубіжна література». 20 листопада 2020 року було проведено успішний захист практики (в онлайн форматі) студентів 2 курсу освітнього ступені «магістр» спеціальності