24 листопада 2020 року науково-педагогічні працівники кафедра німецької мови організували та провели онлайн-зустріч зі здобувачами вищої освіти першого та другого курсів факультету іноземної філології спеціальності 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) з метою презентації дисциплін вільного вибору,  зокрема:

  • «Практична граматика другої іноземної мови (німецької)»/

«Практична фонетика другої іноземної мови (німецької)»

  • «Країнознавство німецькомовних країн» /

«Лінгвокраїнознавство Німеччини»

  • «Порівняльна лексикологія німецької та української мов»/ «Порівняльна стилістика німецької та української мов»
  • «Лексико-граматичні аспекти перекладу (німецька мова)»/ «Перекладацький аналіз текстів різних функціональних стилів (німецька мова)»

Автори  курсів ознайомили здобувачів із метою, завданнями та змістом. Зосередили увагу на доцільності та важливості кожного курсу у професійній підготовці майбутнього перекладача.

Презентація дисциплін вільного вибору