Виробнича (асистентська) практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» є складовою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Німецька мова і зарубіжна література».

4 грудня 2020 року було проведено успішний захист практики (в онлайн форматі) студентів 2 курсу освітнього ступені «магістр» спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної форми навчання.

Під час зустрічі здобувачі поділилися враженнями про результати проходження практики. У своїх доповідях вони зазначили, що  практика надає студентам можливість спробувати себе в ролі викладача, навчитися оцінювати, аналізувати та проводити заняття відповідно до педагогічних вимог. Це є чудовою нагодою удосконалити та апробувати на практиці набуті знання, уміння, навички.

Бажаємо нашим здобувачам успішно реалізувати себе у професійній діяльності!

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ