«Кожен фініш – це, по суті, старт!»

«Кожен фініш – це, по суті, старт!»

Здобувачі вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) підійшли до фінішу навчання та 22-23 грудня 2020 року в режимі он-лайн успішно захистили дипломні роботи. Відзначимо, що теми представлених наукових досліджень актуальні та різноаспектні і стосуються важливих  проблем,