Доцент кафедри німецької мови Т.В. Боднарчук та старший викладач Ю.А. Крецька з 9 грудня по 16 грудня 2020 року взяли участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінар) на тему “Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle” (м. Люблін, Польща). Навчання включало модулі “Методика навчання німецької мови”, “Німецьке академічне письмо” та “Практична німецька” загальним обсягом 1,5 кредитів (45год.), з них: 12 лекційних, 20 практичних і 13 самостійної роботи