Здобувачі вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) підійшли до фінішу навчання та 22-23 грудня 2020 року в режимі он-лайн успішно захистили дипломні роботи.

Відзначимо, що теми представлених наукових досліджень актуальні та різноаспектні і стосуються важливих  проблем, які розглядаються у галузях лінгвістики, методики навчання іноземних мови. Висновки і рекомендації, які містяться у дипломних роботах, мають як теоретичне, так і практичне значення.

Щиро дякуємо за співпрацю нашим колегам з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – доктору філологічних наук, професору Володимиру Івановичу Кушнерику та доктору філологічних наук, доценту Юрію Євгеновичу Кійку.

Колектив кафедри від щирого серця вітає своїх випускників з успішним захистом дипломних робіт та здобуттям освітнього ступеня магістр!!! Бажаємо кожному досягнути вагомих успіхів та втілити всі мрії у житті!!!

«Кожен фініш – це, по суті, старт!»