1 березня 2021 року відбулася онлайн-зустріч із вчителями іноземних мов Чемеровецької ОТГ. Предметом обговорення стали проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, а також зміни до вже діючих освітніх програм, які реалізує кафедра німецької мови. Приємно відзначити, що кафедра німецької мови тісно співпрацює із методичним відділом ОТГ, здійснює підготовку кадрів як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях, проводить воркшопи для учителів німецької мови тощо.

         На думку педагогів-практиків, запропонована програма відповідає запитам ринку праці, а її реалізація дозволить здійснити підготовку висококваліфікованих учителів іноземних мов, педагогів. Висловлено пропозицію щодо збільшення кількості кредитів на мовну підготовку здобувачів, а також перегляду змісту практик.

Обговорення освітньо-професійних програм з вчителями іноземних мов Чемеровецької ОТГ