18 лютого 2021 року у рамках обговорення проєкту нової освітньо-професійної програми, а також змін до вже діючих, відбулася чергова зустріч гарнатів освітньо-професійних програм, які реалізує кафедра німецької мови доцента Тетяни Боднарчук та доцента Ольги Добринчук, а також науково-педагогічних працівників кафедри із випускниками, які наразі продовжують свою освітню діяльність. До обговорення долучилися випускники 2012-2020 років, а саме: Фоміна Г. к.ф.н., доцент, доцент кафедри журналістики НУБіП; Медвідь О. викладач німецької мови (мовна школа, м. Київ), Крохмалюк Н. вчитель німецької мови ЗЗСО (с. Шишківці, Дністровський район, Чернівецька обл.), випускники 2020 року – Бучко М., Вовк М., Подоляк В., Шимкова Б.

Презентована освітня програма отримала схвальні відгуки. Учасники зустрічі висловили деякі рекомендації та побажання: доцільним є об’єднання дисциплін «Валеологія» та «Безпека життєдіяльності», оскільки вони є взаємопов’язаними; для сучасного ринку праці характерним є попит на висококваліфікованого фахівця з іноземних мов. Саме тому програма має бути спрямована на забезпечення практичного уміння та теоретичних знань з іноземних мов, методикою їх навчання.

Усі присутні підтримали думку, що необхідності проведення зустрічей такого формату.

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (німецька) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з випускниками спеціальності