22 березня 2021 року на платформі GoogleMeet відбулося розширене засідання кафедри німецької мови. Предметом обговорення стало затвердження нової освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, а також затвердження змін до чинних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

До участі в обговорені долучилися розробники освітньо-професійної програми (Добринчук О.О. доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент (керівник проєктної групи), Яремчук І.М. старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, Главацька О.І. доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент, Сергушев Д.І. здобувач вищої освіти факультету іноземної філології, Ліпман О.В. вчитель німецької мови, вчитель-методист), гарант чинних програм Боднарчук Т.В. доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент, а також  науково-педагогічні працівники кафедри німецької мови. Окрім того, на засіданні були присутні представники внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів, а саме:  педагогічні працівники Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради (Братиця Г.Г. вчитель німецької мови, Пасімішина С.М. вчитель англійської мови, Синчук М.Г. англійської мови), здобувачі вищої освіти факультету іноземної філології (Венгринська Р., Козерацька М., Колцун З.). Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) – Фоміна Г.В. доцент кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філологічних наук, доцент, Жильчук О. вчитель німецької мови ліцею «Славутинка».

Розроблена освітньо-професійна програма отримала схвальні відгуки та була підтримана одноголосно.

Враховуючи результати моніторингу, гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти доцент Боднарчук Т.В. обґрунтовано представила розроблені зміни до зазначеної програми. Присутні підтримали висловлені пропозиції.

Розширене засідання кафедра німецької мови