10 вересня 2021 року на кафедрі німецької мови відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми  «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доцента Калинюк Т. В. зі здобувачами.

   Метою зустрічі було ознайомлення здобувачів з напрями роботи кафедри німецької мови у 2021-2022 н.р. та основними характеристиками чинних ОПП: освітніми компонентами відповідних курсів, підготовкою курсових робіт, організацією та проведенням практик, підготовкою до атестації.

   Здобувачі старших курсів поділилися досвідом щодо проходження практики та навчання на платформі Goethe-Institut.

   Учасники зустрічі висловили побажання плідної співпраці!

Зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з гарантом освітньо-професійної програми  «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)»