14 вересня 2021 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) першого року навчання з гарантом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» кандидатом філологічних наук, доцентом, доцентом кафедри німецької мови Добринчук Ольгою Олександрівною.

  Під час спілкування Ольга Олександрівна ознайомила здобувачів із метою та ключовими положеннями освітньо-професійної програми. Гарант програми акцентувала увагу на алгоритмі реалізації індивідуальної траєкторії навчання за рахунок освітніх компонентів вільного вибору, детально зупинилася на програмах академічної мобільності, зокрема можливостях отримання стипендії DAAD. Особливу увагу Ольга Олександрівна зосередила на практичній підготовці, яка передбачена програмою. Наголосила на обов’язковому написанні курсових робіт та формах атестації тощо.

  Першокурсники мали можливість поставити запитання, на які отримали вичерпні відповіді.

Зустріч першокурсників із гарантом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)»