Моніторинг освітніх програм спеціальностей К-ПНУ у 2021 році

Забезпечення якості освітньої програми є одним із елементів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в К-ПНУ, що дає можливість підготувати здобувачів вищої освіти до майбутньої кар’єри та підтримати їх особистісний розвиток.

Щорічно гаранти освітніх програм спільно з навчально-методичним центром забезпечення якості освіти здійснюють моніторинг освітніх програм, який внесено до системи індикаторів та основних заходів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університету (згідно з ESG).

Відповідно до наказу ректора від 12.10.2021 р. № 129-ОД «Про проведення моніторингу освітніх (освітньо-професійних / освітньо-наукових) програм спеціальностей університету» відбувається оновлення модернізація і періодичний перегляд освітніх програм, забезпечуючи її відповідність зазначеним цілям, а також потребам усіх груп стейкхолдерів, ринку праці та суспільства в цілому.

Моніторинг може здійснюватися в різний спосіб, наприклад: залучення здобувачів вищої освіти до процесів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм із метою аналізу їхнього досвіду й урахування пропозицій щодо покращення освітнього процесу, зокрема у формі опитування, за допомогою анкет, які розміщені на вебсайті навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, зокрема за допомогою таких анкет:

Критерії, за якими відбувається моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, формують за результатами зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками, роботодавцями, професіоналами-практиками.

Більш детальну інформацію про порядок моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми можна знайти в розділі 4. Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Моніторинг освітніх програм спеціальностей К-ПНУ у 2021 році