З 25 жовтня 2021 року згідно наказу ректора №130-ОД «Про тимчасову організацію освітнього процесу в умовах епідемічної небезпеки» від 21 жовтня 2021 року навчальний процес у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні продовжився у дистанційній формі. Для ефективної його реалізації науково-педагогічні працівники кафедри заздалегідь створили навчальні курси на платформі MOODLE, наповнивши їх усіма необхідними компонентами. Практичні та лекційні заняття проводяться згідно розкладу із використанням ресурсів Google Meet, Zoom, Skype. Комунікація із здобувачами відбувається за допомогою електронної пошти, а також через створені групи у Viber та Telegram.

   Практичні заняття з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови» (Nim1-B21) (Nim1-B20) (викладач – доц. Тетяна Боднарчук)

   Практичне заняття з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови» (Nim1-B20) (викладач – доц. Ольга Добринчук)

   Практичне заняття з «Практики усного та писемного мовлення німецької мови» (Nim1-B18) (викладач – доц. Тетяна Калинюк). Робота із цифровою дошкою GoogleJamboard.

   Презентація проєктів на занятті «Друга іноземна мова (німецька)» (Ang2-В18)  (викладач – доцент Тетяна Зданюк)

   Робота із онлайн-застосунком Kahoot (Fil 1-B20) (викладач – доцент Тетяна Зданюк)

   Презентація проєктів на занятті «Друга іноземна мова (німецька)» (Ang1-M20) (викладач – ст. викладач Олена Шмирко)

   Вирішення комунікативних завдань на занятті «Друга іноземна мова» (Ang1-B20) (викладач – ст. викладач Інна Яремчук)

   Лекційне заняття «Німецька фразеологія у лінгвокульторологічному аспекті» (Ang1-B18, Ang2-B18) (викладач – доцент Тетяна Калинюк)

Лекційне заняття «Білінгвальна освіта» (Nim1-M20, Ang1-M20) (викладач – доцент Тетяна Боднарчук), «Лінгвокраїнознавство Німеччини» (Fil1-B19, Nim1-B20) (викладач – доцент Тетяна Калинюк)

Навчаємо та навчаємося дистанційно