26 жовтня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри німецької мови, де, окрім науково-педагогічних працівників, були присутні здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька): Юлія Завалецька, Вікторія Предиткевич, Оксана Чіпак, а також педагогічні працівники ліцею «Славутинка»: заступник директора з навчальної роботи Олена Островська, вчитель зарубіжної літератури Вікторія Щегельська, вчитель німецької мови Ганна Братиця.

   Предметом обговорення було підведення підсумків проходження здобувачами освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти (ІV курс)  на базі ліцею «Славутинка». У рамках спілкування здобувачі презентували звітні матеріали практики, висловили пропозиції. Загалом відзначили, що практика була організована на високому рівні як на факультеті іноземної філології, так і у ліцеї, повсякчас відчувалася підтримка.

   Схвальні відгуки на адресу здобувачів освіти прозвучали і від Олени Островської (заступника директора з навчальної роботи), а також вчителів-предметників – Вікторії Щегельської та Ганни Братиці. Було відзначено високий рівень мовної підготовки практикантів, уміння методично правильно побудувати урок, використовувати різні форми та методи роботи, навички опрацювання нових німецькомовних підручників Klasse. Проведені позакласні заходи викликали неабиякий інтерес серед учнів.

   У підсумку методист Ганна Братиця висвітлила результати проведеного анкетування щодо проходження практики.

Розширене засідання кафедри німецької мови