На сайті кафедри німецької мови у розділі “Моніторинг ОПП” опубліковано Таблицю проєкту змін до освітньо-професійної програми “Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

   Пропозиції та зауваження до проєкту змін залишити тут: Обговорення змін до ОПП “Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)”

Розміщено проєкт змін до навчального плану та ОПП “Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)”