9 грудня 2021 року відбулася X Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України», яка традиційно проходить на факультеті іноземної філології КПНУ імені Івана Огієнка. У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри німецької мови, вчителі закладів загальної середньої освіти та здобувачі вищої освіти. У рамках реалізації наукового співробітництва між кафедрою німецькою мовою та навчальними закладами, своє бачення нагальних проблем шкільної освіти представили вчителі німецької та англійської мов С. Томашевська, О. Юга, О. Крижановська.

   Предметом обговорення у рамках конференції були питання, які стосувалися сучасних тенденцій у методиці викладання німецької мови в європейському освітньому просторі. Окрему увагу доповідачі зосередили на підготовці вчителя іноземних мов до роботи в умовах НУШ.  Зокрема, керівник секції доц. Т. Калинюк розглянула зміни та шляхи реалізації основних положень НУШ у контексті запровадження модельних навчальних програм з іноземних мов. Практичні аспекти навчання німецької мови представили доц. Боднарчук Т.В. та вчитель англійської Томашевська С.О. „Situatives Schreiben im Deutschunterricht als eine der Techniken des kreativen Schreibens“, доц. Добринчук О.О. та вчитель німецької мови Юга О.А. «Особливості хорової форми роботи на уроці німецької мови», викл. Гавловська Т.А. «Проєктна робота на заняттях з домашнього читання (на прикладі роману Теодора Фонтане «Еффі Бріст»)», доц. Зданюк Т.В. «Формування комунікативної компетенції учнів засобами ділового спілкування», ст. викл. Шмирко О.С. та вчитель німецької мови Крижановська О.А. „Erwerb des Deutschen als zweite Fremdsprache“, ст. викл. Яремчук I.М. «Використання пісень на заняттях із другої іноземної мови (німецької)».

   Учасники конференції обмінялася новими ідеям та досвідом у проблематиці навчання іноземної мови, обговорили подальші шляхи співпраці.

X Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»