10 грудня 2021 року гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови Боднарчук Т.В. провела для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання консультацію до кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Середня освіта (Мова і література (англійська)».

   На консультації були присутні голова екзаменаційної комісії Кушнерик В.І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри комунікативної лінгвістики і перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та члени екзаменаційної комісії Главацька О.І., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та Голубішко І.Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

   На консультації обговорили організаційні питання щодо порядку проведення екзамену. Члени комісії відповіли на питання магістрантів, які стосувалися змісту дисциплін, які виносяться на кваліфікаційний екзамен.

Консультація до кваліфікаційного екзамену для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня