22-23 грудня 2021 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання.  

Екзаменаційна комісія працювала у складі:

голова комісії – доктор філологічних наук, професор кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Кушнерик Володимир Іванович,

члени комісії – доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович Семен Дмитрович; кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови Боднарчук Тетяна Вікторівна; кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов та зарубіжної літератури Голубішко Ірина Юріївна.

У своїх доповідях здобувачі освіти звернули увагу на аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, підтвердили вільне володіння матеріалом, окреслили ступінь самостійності у виконанні роботи, визначили особистий внесок автора в роботу та її практичну цінність.

Члени екзаменаційної комісії відзначили високий науковий і методичний рівень робіт, їх нову, оригінальну й творчу тематику, різнопланову й репрезентативну джерельну базу, належне оформлення бібліографічного апарату. 

Щиро вітаємо здобувачів освіти із успішним захистом та присвоєнням кваліфікації! Бажаємо успіхів та подальшої реалізації у професійній діяльності!

Захист дипломних робіт магістра