15 грудня 2021 року розпочала роботу екзаменаційна комісія атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) у складі: В.І. Кушнерик доктор філологічних наук, професор, професор кафедри комунікативної лінгвістики та переЧернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (голова комісії), члени комісії – І. Ю. Голубішко кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мови та зарубіжної літератури та Главацька О.І. кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови. Атестація випускників освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» здійснюватиметься у формі кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Середня освіта (Мова і література (англійська)» та публічного захисту кваліфікаційної роботи.

   Слова настанови та побажання успіху прозвучали від декана факультету іноземної філології, доцента А.О. Хоптяр, а також завідувача кафедри німецької мови, доцента Т.В. Калинюк.

Розпочато роботу державної екзаменаційної комісії