Важлива інформація щодо дисциплін вільного вибору на 2022-2023 навчальний рік

Важлива інформація щодо дисциплін вільного вибору на 2022-2023 навчальний рік

Посилання на Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнкпа на 2022-2023 навчальний рік Посилання на Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка