4 травня 2022 року на запрошення кафедри німецької мови лекцію для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОП «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» та усіх охочих дізнаватися нове і цікаве у сучасній німецькомовній літературі, читав завідувач кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент Стороха Богдан Валентинович.

Темою лекції обрано творчість Крістіана Крахта як одного з найяскравіших представників німецькомовної швейцарської літератури початку ХХІ століття. Богдан Валентинович зосередив особливу увагу на біографічному методі дослідження творчості письменника, висвітлив важливі аспекти його діяльності, акцентував увагу слухачів на трансформації тем шести романів автора та на його ідіостилі. Присутні не могли не помітити особисту читацьку зацікавленість лектора творчістю Крістіана Крахта, що й зрозуміло, адже Богдан Валентинович переклав на українську мову опублікований у 2018 році роман «Імперіум».

По завершенню лекції відбулося жваве обговорення, яке стосувалося як підходу до вивчення творчості письменника, особливостей його стилю, зокрема й перекладу, так і рекомендацій методичного характеру щодо роботи із творами Крістіана Крахта у рамках навчальної дисципліни «Сучасна німецькомовна література».

Аудиторія виявила зацікавлення заявленими для ілюстрації літературними творами, а також очікування наступних зустрічей з Богданом Валентиновичем.

Ознайомитися із лекцією можна тут

Гостьова лекція в рамках академічної співпраці