Покрокова інструкція щодо участі науково-педагогічних працівників університету в програмах академічної мобільності

(участь у спільних проєктах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації)

КРОК 1

Для офіційного звернення до закордонного ЗВО-партнера про участь науково-педагогічного працівника у програмі академічної мобільності у відділ міжнародних зв’язків університету необхідно подати такі документи:

 • скан копії диплому про науковий ступінь;
 • CV або резюме (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae);
 • мотиваційний лист (з описом професійних та наукових інтересів) англійською або мовою країни, в якій передбачається участь у програмі академічної мобільності;
 • список праць наукових досягнень (публікації, участь у конференціях тощо);
 • сертифікат (за наявності) про володіння англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається участь у програмі академічної мобільності на необхідному рівні;

КРОК 2

Після згоди закордонного ЗВО-партнера та отримання запрошення/підтвердження/додатку до міжінституційної угоди про правила участі за програмою академічної мобільності від закордонного ЗВО-партнера щодо готовності прийняти науково-педагогічного працівника університету, необхідно подати до відділу міжнародних зв’язків не пізніше ніж за 10 робочих днів до від’їзду такі документи:

 1. Заяву співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри,  декана факультету, керівника відділу міжнародних зв’язків та проректора з науково-педагогічної роботи (дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають співпадати з датами у закордонному паспорті про перетин кордону). ШАБЛОН ЗАЯВИ Для стажувань, які відбуватимуться дистанційно, пропонується такий ШАБЛОН ЗАЯВИ
 2. Оригінал або копію запрошення/підтвердження/додатку до міжінституційної угоди про правила участі за програмою академічної мобільностідо закордонного ЗВО-партнера.
 3. Договір про участь у програмі міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних працівників. ШАБЛОН ДОГОВОРУ
 4. Витяг з протоколу засідання кафедри про направлення за програмою академічної мобільності.

Сформований комплект документів (витяг з протоколу, запрошення/підтвердження/додаток до міжінституційної угоди про правила участі за програмою академічної мобільності, договір про участь у програмі академічної мобільності) науково-педагогічний працівник подає до відділу міжнародних зв’язків, який готує наказ про дозвіл на участь у програмі академічної мобільності.

NBКопії та переклад запрошення/підтвердження/додатку до міжінституційної угоди про правила участі за програмою академічної мобільності від закордонного ЗВО-партнера завіряє керівник/провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків.

КРОК 3

Після повернення з-за кордону впродовж 10 днів науково-педагогічний працівник до відділу міжнародних зв’язків подає такі документи: 

 1. ЗВІТ про участь у програмі академічної мобільності відповідно до договору про участь у програмі академічної мобільності
 2. Копію документущо засвідчує результати програми академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).
 3. Копію закордонного паспорта з ідентифікаційною сторінкоюа також сторінками з відмітками про перетин українського кордону.
Документи для участі в програмах АМ