6 жовтня 2022 року відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» Боднарчук Тетяни Вікторівни_ кандидата педагогічних наук, доцента зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти першого курсу.

Для ознайомлення були представлені основні положення освітньо-професійної програми, її мета, освітні компоненти, компетентності та програмні результати навчання, які досягаються після закінчення навчання на програмі.

Тетяна Вікторівна відмітила значний обсяг практичної підготовки здобувачів вищої освіти, під час якої вони апробують результати свого магістерського дослідження, а також можливості академічної мобільності та побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

Гарант ОПП наголосила на тому, що здобувачі вищої освіти можуть висловлювати свої пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми, заповнивши на сайті кафедри анкету, яка є активною постійно.

Зустріч гаранта освітньо-професійної програми з магістрантами першого курсу