З метою аналізу якості освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми спеціальності університету, її компонентів, організації і забезпечення освітнього процесу, викладацького складу, рівня задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти, задоволення роботодавців випускниками освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми, оцінювання освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми на відповідність критеріям забезпечення її якості, визначення конкурентоздатності на ринку праці майбутніх фахівців спеціальності за освітньою (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програмою тощо та на виконання вимог Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), наказу ректора від 06.10.2022 р. №123-ОД, в університеті розпочато проведення моніторингу освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який завершиться 14.11.2022 р.

Гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету, науково-педагогічні працівники та завідувачі випускових кафедр, які здійснюють освітній процес за освітньою (освітньо-професійною/освітньо-науковою) програмою, організовують та здійснюють спільно з навчально-методичним центром забезпечення якості освіти університету та за сприяння заступника декана факультету/директора інституту з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти факультетський/інститутський моніторинг освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету.

До здійснення моніторингу, який може проводитися в різний спосіб, долучаються здобувачі вищої освіти, представники органів студентського самоврядування, науково-педагогічні працівників профільних кафедр, випускників, роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців у галузі та ін.

Загальноуніверситетський моніторинг освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету проводить навчально-методичний центр забезпечення якості освіти університету в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки, на основі якого здійсниться узагальнення та поширення кращих практик у межах університету, своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомоги у формуванні відомостей про самооцінювання освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми спеціальності університету та фактологічної бази для акредитації з підготовкою аналітичних матеріалів для розгляду на засіданні вченої ради університету.

Попереду – нових 100 років успіху!

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти

Щорічний моніторинг освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка