17 жовтня 2022 року в рамках популяризації політики академічної доброчесності в Університеті Огієнка, кандидат філологічних наук, методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови Зореслава Шевчук провела для магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) круглий стіл-інтерактив на тему «Основні питання реалізації академічної доброчесності в науковій діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти». Серед аспектів, які обговорювалися, були: зміст понять «академічна чесність», «академічна доброчесність», «академічна культура», «нульова толерантність»; напрямки популяризації академічної доброчесності в К-ПНУ імені Івана Огієнка; основні принципи академічної доброчесності, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу; аспекти формування нової культури академічної доброчесності. Разом розглянули основні чинники, що змушують студента порушувати академічну доброчесність та види таких порушень тощо. Особливу увагу приділено відповідальності за порушення норм академічної доброчесності у К-ПНУ. Зважаючи на те, науково-дослідницька робота є особливо важливою для магістрантів, обговорили правила цитування і перефразовування, етапи та процедуру перевірки наукових робіт з використанням онлайн-сервісу «Unicheck».

Як інтерактив пані Зореслава запропонувала декілька практичних кейсів, де здобувачі вищої освіти висловлювали власне бачення вирішення проблеми.

Круглий стіл з питань академічної доброчесності