2021 грудня 2022 року відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) денної та заочної форм навчання.
Екзаменаційна комісія працювала у складі:
голова комісії – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови Добринчук Ольга Олександрівна
члени комісії – доктор філологічних наук, професор кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Кушнерик Володимир Іванович та доктор філологічних наук, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович Семен Дмитрович.
Засідання розпочала декан факультету іноземної філології Хоптяр Алла Олександрівна із привітального слова та побажань успішного захисту здобувачам освіти.
У своїх доповідях магістранти особливу увагу приділили практичному розділу наукового дослідження, продемонстрували  результати анкетувань, опитувань та спостережень, що говорить про практичну цінність виконаних дипломних робіт.
Члени екзаменаційної комісії відзначили науковий і методичний рівень наукових досліджень, їх оригінальність та практичну значущість, широку джерельну базу та належне оформлення.
Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти із успішним захистом кваліфікаційних робіт!
Публічний захист кваліфікаційних робіт