У листопаді та грудні відбулися заплановані засідання наукового гуртка «Формування та розвиток граматичної компетентності майбутніх вчителів в процесі вивчення німецької мови» (керівник – к.філол.н., доцент Добринчук О.О.). Здобувачі вищої освіти третього курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) Бура Катерина та Усенко Дар’я підготували доповіді та презентації на теми «Способи вираження ввічливості у німецькій мові. Кон’юнктив як засіб вираження прохання» та «Перехідні та неперехідні дієслова у німецькій мові: особливості вживання». Здобувачки освіти ознайомили членів наукового гуртка із теоретичними засадами зазначених у темах питань, а також запропонували низку практичних завдань для вдосконалення граматичної компетентності здобувачів освіти. Присутні також мали змогу поставити доповідачам запитання, на які отримали вичерпні відповіді.

Робота наукового гуртка