4 квітня 2023 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) звітували про проходження Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти, яка є обов’язковим освітнім компонентом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Базами проходження практики були заклади загальної середньої освіти регіону та міста (Кам’янець-Подільський ліцей ІІ-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради).

Здобувачі освіти представили результати проходження практики, підкреслили її важливість для майбутньої професійної діяльності. Присутні на захисті керівники практики від фахових кафедр (кафедри німецької мови (доц. Т. В. Боднарчук), кафедри германських мови та зарубіжної літератури (доц. І.Ю. Голубішко), кафедри педагогіки та управління навчальними закладами (доц. В.В. Федорчук), кафедри психології освіти (доц. Н.М. Дідик) відзначили ефективну підготовку здобувачів освіти до проходження практики, а також проаналізували відвідані ними уроки та позакласні заходи. (Презентація)

 

Звіт магістрантів про проходження Виробничої педагогічної практики у ЗЗСО