Магістерський рівень передбачає опрацювання значного обсягу навчального матеріалу самостійно. Вміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати опрацьоване з теми „KUNST“ продемонстрували здобувачі вищої освіти групи Nim1-M22 на практичному занятті з навчальної дисципліни «Практичний курс  німецької мови».

Своїми думками поділилися:

Вікторія Предиткевич:

«Під час практичного заняття ми презентували результати самостійної роботи у форматі проєктів. Це вельми цікаво бачити результати колег у такому вигляді. Відчувається індивідуальний підхід кожного. Мені особливо сподобалося те, яким чином були підготовлені презентації, а саме оформлення та їх представлення колегам. Крім того, мене вразив посібник Тетяни Калинюк та Ольги Добринчук “Kunst ist ewig!”, де я обрала і опрацьовувала розділ “Literatur”. У ньому вдало структуровано й зрозуміло подано інформацію про літературу. Розкрито питання ставлення до книги у сучасному суспільстві, описано біографії визначних німецьких письменників, продемонстровано основні етапи формування німецької літератури у контексті тенденцій розвитку світової літератури, виділено окремий параграф для таких жанрів, як казка та байка… у посібнику можна знайти багато корисної лексики, фразеологізмів та загалом інформацію для загального розвитку.

Зважаючи на те, з яким обсягом інформації довелося попрацювати, для мене це був своєрідний виклик “Чи зможу коротко, ґрунтовно, а головне не нудно викласти усе, що дізналась?”. Гадаю, із цим я впоралась досить добре».

Ксенія Грузєва:

«Я обрала для себе підтему “Kino und Filme”. Насамперед, хочу наголосити, що було надано досить часу для підготовки, окрім того була можливість обрати бажану тему з переліку та опрацювати її.

Під час захисту проєктів ми жваво обговорювали кожну обрану тему та сам процес підготовки проєктів. Особисто мені сподобалося те, що кожен з нас опрацював повністю та ґрунтовно обраний матеріал; ми змогли обмінятися думками щодо кожного напрямку у мистецтві, систематизувати та поглибити свої знання, зокрема в галузі літератури та музики».

Проєкт „Kunst ist ewig“: підведення підсумків