29 січня магістранти спеціальності 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька) розпочали практичну підготовку у закладах загальної середньої освіти. Упродовж восьми тижнів здобувачі вищої освіти виконуватимуть завдання психолого-педагогічних та фахових дисциплін (німецька мова, зарубіжна література). На зустрічі керівники практики детально ознайомили з вимогами до завдань, критеріями оцінювання та розподілом балів тощо. Наголосили на особливостях виконання індивідуально дослідницьких завдань, що є особливо важливим у підготовці компетентного випускника спеціальності.

Настановна конференція з «Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти» для магістрантів першого курсу