22 лютого 2024 року відбулася підсумкова конференція за результатами «Виробничої педагогічної практики з англійської мови» здобувачів вищої освіти четвертого курсу (група Nim1-B20), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)». Упродовж чотирьох курсів практична підготовка за освітньою програмою реалізовувалася у рамках навчальних та виробничих практик, які зорієнтовані на ознайомлення із досвідом роботи педагога, удосконалення педагогічної майстерності вчителя-філолога, набуття професійних компетентностей тощо.

У своїх виступах здобувачі вищої освіти представили результати виконання завдань програми практики, поділились набутим досвідом (презентація). За результатами проходження практики здобувачі підготували презентацію, в якій висвітлили власні досягнення в контексті професійного розвитку (психолого-педагогічні спостереження, проведення уроків з англійської мови). Керівники практики проаналізували досягнуті результати та надали рекомендації щодо подальшого професійного розвитку майбутніх учителів.

За підсумками практики студенти заповнили анкету, в якій оцінили здобутий практичний досвід.

Звіт про практику здобувачів вищої освіти четвертого курсу