ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література

1 2 Теоретичний курс німецької мови / Теоретична граматика німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 1 Лінгвістика німецькомовного тексту / Сучасний німецькомовний дискурс Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 2 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Новітні тенденції слово- та фразеотворення сучасної німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Комунікативні стратегії  ділового спілкування / Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень Екзамен
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)

1 2 Теоретичний курс німецької мови / Теоретична граматика німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 1 Лінгвістика німецькомовного тексту / Сучасний німецькомовний дискурс Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 2 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Новітні тенденції слово- та фразеотворення сучасної німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Комунікативні стратегії  ділового спілкування / Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень Екзамен