3 березня 2020 р. відбулася звітна наукова конференція викладачів, докторів та аспірантів факультету іноземної філології за підсумками НДР у 2019 р. Викладачі кафедри німецької мови працювали у підсекції «Німецька мова у соціолінгвістичному, міжкультурному та лінгводидактичному аспекті». Були виголошені доповіді за результатами індивідуальних наукових розвідок.

Звітна наукова конференція викладачів!!!